Bernd Souvignier

IMAPP Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Radboud Universiteit Nijmegen
Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen (postadres)
Heyendaalseweg 135, 6525 AJ Nijmegen (bezoekadres)
Nederland

kamer: HG03.739 in het Huygensgebouw (zie de campus map) van de β-faculteit
email: b.souvignier@math.ru.nl
tel: +31-24-365 3225

This page in English.


Onderwijs

In het najaarssemester van het academisch jaar 2020/2021 heb ik de volgende vakken gegeven: In het voorjaarssemester van 2021 geef ik de volgende vakken: Meer informatie hierover en over mijn onderwijsactiviteiten in het verleden vind je op mijn Onderwijspagina.


Onderzoek

Mijn hoofdinteresse in het onderzoek ligt in de algoritmische groepentheorie en representatietheorie. Een toepassing hiervan ligt in de mathematische kristallografie waar ik consultant ben van de IUCr Commissie voor Wiskundige en theoretische Kristallografie MaThCryst (nadat ik van 2005-2014 lid was).
Op vrijdag 23 februari 2007 vond er een DIAMANT Intercity Seminar on Crystallography in HG00.068 van het Huygens gebouw van de Radboud Universiteit Nijmegen plaats.

De lijst van publicaties geeft een overzicht over de verschillende onderwerpen van mijn onderzoek.

Meer in het algemeen gesproken houd ik me bezig met variërende aspecten van computeralgebra. In het jaar 1996/97 heb ik in de Magma groep aan de University of Sydney gewerkt en daarbij vooral aan de packages voor groepen, representaties, roosters en lokale lichamen bijgedragen.
Afhankelijk van het gestelde probleem gebruik ik meestal de Magma, GAP of Maple computeralgebra pakketten.

Buiten de zuivere wiskunde heb ik van 1998-2000 in het Philips onderzoekslaboratorium in Aken (Duitsland) aan automatische spraakherkenning gewerkt (zie mijn publicaties pagina voor enkele artikelen uit deze tijd).


Andere opgaven

Opleidingscoördinator

Vanaf 1 september 2011 was ik opleidingscoördinator wiskunde en droeg in deze functie zorg voor de bachelor- en masteropleidingen wiskunde aan de Radboud Universiteit. Sinds 1 september 2016 is er een extra opleidingscoördinator voor de masteropleiding wiskunde benoemd en heb ik me op de bacheloropleiding geconcentreerd. Per 1 september 2018 heb ik me van de functie als opleidingscoördinator teruggetrokken.

Onderdeelcommissie FNWI

Van 2003 tot 2009 zat ik als vertegenwoordiger van de wiskunde in de onderdeelcommissie (OC) van de faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. De OC is (samen met de Facultaire Studentenraad en de faculteitsleiding) onderdeel van de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV) en maakt deel uit van de medezeggenschap aan de RU. Verdere informatie over de OC en FGV is hier te vinden.


Links