G.M.F.W. Mededelingen
Wijziging aankondiging Historisch Colloquium

Dit bericht werd op 20 oktober verzonden aan alle leden van wie op dat moment een electronisch postadres bekend was. Het oorspronkelijke programma waarnaar in het bericht verwezen werd is inmiddels verwijderd. Er is wel een verslag van de bijeenkomst.


Geacht GMFW-lid,

Het historisch colloquium dat vrijdag a.s. op het CWI staat gepland zal in tegenstelling tot eerdere aankondiging plaatsvinden in:

De eerste twee lezingen in Z 011;
de derde lezing in Z 010.

Voor degenen die niet dagelijks naar het CWI afreizen: de snelste verbinding naar het CWI is tegenwoordig bus 67. Deze vertrekt van station Amsterdam Amstel om -.10 en -.40 en doet er ongeveer 5 minuten over.

Nadere details over het colloquium treft u aan op onze Internet-pagina:

http://www-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/samenv/sam0900.html