G.M.F.W. Gegevens registratieHieronder treft u een kort overzicht van de mogelijkheden die u heeft betreffende de registratie en het opzoeken van persoonsgegevens bij het GMFW. Leden staan alleen op de ledenlijst vermeld wanneer ze hebben aangegeven dat ook te willen. Wanneer u niet langer als lid geregistreerd wenst te blijven, kunt u dat met behulp van een electronisch bericht aan ons kenbaar maken.
Het is natuurlijk ook mogelijk u schriftelijk aan te melden. Ons secretariaatsadres is:

Secretariaat GMFW
t.a.v.: D.J. Beckers
Vakgroep Wiskunde, K.U.N.
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen