G.M.F.W. Mededelingen
Agenda Jaarvergadering 1998.

Deze agenda stond op de achterzijde van de brief aan de leden van 19 maart 1998.


Agenda
Jaarvergadering 1998 landelijk werkcontact GMFW


16 april 1998 op de eerste rij van het Auditorium van 13:55 uur tot 14:10 uur tijdens het 34e Nederlands Mathematisch Congres aan de Universiteit Twente.

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag jaarvergadering 1997 (reeds in uw bezit)
  4. Verslag werkzaamheden Coördinatiecommissie
  5. Verslag financiën
  6. Verslag colloquia
  7. Samenstelling commissies; voorgesteld wordt de Coördinatiecommissie en de Colloquiumcommissie te herbenoemen. Alternatieve suggesties wacht de secretaris gaarne in.
  8. Internetpagina
  9. Rondvraag
  10. Sluiting