G.M.F.W. Mededelingen
Brief aan de leden, 19 maart 1998.

Deze brief werd op 19 maart 1998 aan alle leden verzonden. Bijgevoegd waren het programma van het HKRWO-symposium, het programma van symposium wiskunde op het VWO C&M-profiel, een agenda voor de Jaarvergadering van het GMFW, en een oproep aan de leden om informatie te verstrekken voor de nieuwe nieuwsbrief. De mensen die via de electronische post correspondeerden kregen deze brief met de verwijzingen naar de betreffende pagina's.


Aan de leden van het landelijk werkcontact
Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde

betreft:
jaarvergadering, 16 april
symposium, 16 april
symposium HKRWO, 30 mei 1998
NIEUWSBRIEF en Internetpagina

Nijmegen, 19 maart 1998Geachte leden,

Tijdens de eerste dag van het 34e Nederlands Mathematisch Congres aan de UniversiteitTwente houdt het werkcontact zijn jaarvergadering 1998. U bent van harte uitgenodigd. De jaarvergadering vindt plaats op de eerste rij van het Auditorium van 13:55 uur tot 14:10 uur. De agenda vindt U op de achterzijde van deze brief.

ALPHA
Tevens nodig ik U van harte uit voor het door het werkcontact georganiseerde symposium over de plaats van de wiskunde in het Cultuur & Maatschappij-profiel van het vwo, aansluitend in dezelfde zaal. De organisatie heeft vooraanstaande sprekers naar Enschede weten te halen; vergast hen op uw scherpe vragen. Het programma met de samenvattingen gaat hierbij.

HKRWO
Ingesloten vindt U bovendien de aankondiging van het, mede via GMFW gesteunde, symposium van de Historisch Kring Reken- en Wiskunde-Onderwijs, "Leren door doen" op 30 mei 1998 te Utrecht. Warm aanbevolen.

NIEUWSBRIEF
Voorts vraag ik U in actie te komen en wel op korte termijn. Teneinde een nieuwe uitgave van onze nieuwsbrief (nr 8, mei 1998) uit te brengen zou ik graag de actuele gegevens betreffende uw instituut, het onderwijs en het onderzoek alsmede een publicatielijst van u ontvangen. U hebt gemerkt dat GMFW sinds enige tijd een Internet pagina onderhoudt (http://www/sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/). Op een enkeling (!) na hebt U uw adresgegevens geactualiseerd. In aansluiting hierop verzoek ik U op korte termijn (voor 20 april) te reageren op de vragen in het bijgevoegde gekleurde formulier. Natuurlijk staat de nieuwsbrief (uitgezonderd de adresgegevens) straks ook op de GMFW-Internetpagina.

INTERNETPAGINA
Dankzij de inspanningen van Danny Beckers beschikt GMFW over een eigen Internetpagina met vele voorzieningen. Na enkele maanden proefdraaien wordt deze site op 16 april werkelijk opengesteld.

Tot 16 april in Enschede, Met vriendelijke groeten,

Gerard Alberts
Secretaris GMFW.