G.M.F.W. Mededelingen
Oproep aan de leden, 19 maart 1998.

Deze oproep werd op oranje papier gedrukt aan alle leden verzonden als bijlage van de brief d.d. 19-3-1998. De mensen die de mededelingen per electronische post kregen, konden de oproep in hun bericht lezen of op deze plaats naslaan.
Oproep


aan de leden van het GMFW


Het bestuur van het GMFW streeft ernaar in mei een nieuwe Nieuwsbrief uit te brengen. In verband daarmee vragen we van onze leden de volgende informatie. U wordt verzocht deze informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vòòr 20 april 1998, te verzenden aan het secretariaat van het GMFW. Dat kan via de electronisch post (gmfw@sci.kun.nl) of via het secretariaatsadres:

Secrtariaat GMFW
t.a.v.: D.J. Beckers
Vakgroep Wiskunde
Postbus 9010
6500 GL Nijmegen

De gegevens die wij van u vragen zijn dezelfde als die in de vorige Nieuwsbrief (april 1993) staan vermeld. Indien gewenst zijn er nog exemplaren van dit nummer op aanvraag bij het secretariaat te verkrijgen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Gerard Alberts, secretaris GMFW

Gevraagde gegevens.

Instellingen

Wilt u de instelling waaraan u verbonden bent opgenomen hebben in de lijst met aan het GMFW geliëerde instellingen, geeft u dan a.u.b. naam en adres van de instelling en de contactpersoon op.

Overzicht van activiteiten

A. Onderwijs.
Onder dit kopje streven we naar een overzicht van de aan de verschillende instituten aangeboden GMFW-vakken. De volgende gegevens worden (in de genoemde volgorde) opgenomen:
a. type werkvorm (docent)
b. titel
c. korte beschrijving van de inhoud
d. bestemd voor (studierichting, fase van studie)
e. omvang (aantal uren) en frequentie (eenmalige activiteit of regelmatige collegereeks)
f. plaats in het programma (verplicht/keuze, bijvak e.d.)
g. gebruikt materiaal (boek, dictaat, reader e.d.)
h. overige relevante gegevens.

B. Onderzoek.
Onder dit kopje streven we ernaar de lopende onderzoeksprojecten in de GMFW-vakken te verenigen. De onderzoeken zullen worden geordend naar de uitvoerders. Per uitvoerder kunnen uiteraard meerdere projecten worden vermeld. We vermelden per project de volgende gegeven:
a. thema en vraagstelling van het onderzoek.
b. fase waarin het onderzoek zich bevindt.
c. personen waarmee wordt samengewerkt.
d. globale aanduiding van resultaten.
e. verdere relevante gegevens.

C. Publicaties.
Alle publicaties op het gebied van de GMFW-vakken die nog niet in de vorige Nieuwsbrief staan vermeld, zijn van harte welkom. De leden worden met name opgeroepen om vermeldingen van hun eigen publicaties in te zenden.