G.M.F.W. Mededelingen

Colloquiumvoordracht Robin Wilson

Vrijdag 3 Maart 2000


Dit bericht werd op 1 maart aan alle leden wier electronisch postadres op dat moment bekend was verzonden. Het betrof een erratum op het bericht van 17 februari 2000.


L. S.,

Omdat de eerder door mij voor 3 maart aangekondigde voordracht van Dr. Robin Wilson over The Mathematics of Lewis Carroll samen zou vallen met het slot van het middagprogramma van de Onderwijsdag van het Stieltjes Instituut is besloten om de lezing van Wilson in dat programma op te nemen.

Dat betekent dat er op vrijdag 3 maart aanstaande 's middags op de VU drie lezingen worden gehouden waarvan die van Wilson de laatste is (N.B. In een andere zaal dan oorspronkelijk aangekondigd).

PROGRAMMA vrijdagmiddag 3 maart

Plaats: zaal M 1.43 betagebouw Vrije Universiteit
14.00 - 14.50 uur: Robbert Dijkgraaf - Riemann Surfaces and

String Theory
15.00 - 15.50 uur: Hendrik Lenstra - Escher's Print Gallery
15.50 - 16.10 uur: Theepauze
16.10 - 17.00 uur: Robin Wilson - The Mathematics of Lewis Carroll
16.00 - 18.00 uur: Receptie in de M0 hal

De zaal bevindt zich in het beta-gebouw (dat is het langwerpige gebouw dat zich op het VU-terrein achter het hoofdgebouw bevindt). M 1.43 is te vinden op de eerste verdieping in het midden van de lange gang die vrijwel van de Buitenveldertselaan tot aan het VU ziekenhuis loopt.

U bent bij elk van de lezingen van harte welkom.

Met hartelijke groeten,

Teun KoetsierTeun Koetsier (teun@cs.vu.nl) Vrije Universiteit Amsterdam
Divisie Wiskunde en Informatica, Faculteit der Exacte Wetenschappen,
De Boelelaan 1081, 1081 HV Amsterdam
Kamer R 5.32 <+31> (020) 44 47684 Nederland