G.M.F.W. Mededelingen
Aankondiging nieuwe Nieuwsbrief, 18 april 2000

Deze mededeling werd aan alle leden verzonden. De leden die een papieren versie ontvingen, kregen bijgevoegd tevens een programma van het GMFW-symposium tijdens NMC-36 en het programma van het HKRWO-symposium toegevoegd.


Geacht GMFW-lid,

Afgelopen week is de Nieuwsbrief naar de drukker gebracht. Over enkele weken kunt u een exemplaar op uw deurmat verwachten. Het is nu reeds mogelijk om de elektronische versie van de Nieuwsbrief te raadplegen. U kunt hem aanklikken via onze Internet-pagina. De exacte URL luidt:

http://www-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/mededelingen/nieuwsbrief.html

Het bestuur is voornemens om deze on-line editie uit te breiden en te wijzigen wanneer zich veranderingen voordoen. U kunt gemakkelijk zien of uw informatie nog correct is, en eventuele wijzigingen aan ons melden. Het bestuur zal u eens per jaar om aanvullingen verzoeken.
De elektronische versie van de Nieuwsbrief bevat geen adres-lijst van al onze leden, maar is met de zoekoptie op uw browser wel gemakkelijk snel te doorzoeken op specifieke namen of begrippen.
De jaarvergadering van het GMFW vindt zoals gebruikelijk plaats tijdens het Nederlands Mathematisch Congres, en wel op 28 april 2000 om 13:00 tot 13:10 uur. Hieronder treft u de agenda. De vergadering zal plaats vinden in zaal 2.001, aansluitend op het GMFW-symposium dat binnen het NMC is georganiseerd. De zaal betreft dezelfde zaal als die waarin het GMFW-symposium wordt gehouden. Van het symposium kunt u in de agenda op onze Internetpagina een programma vinden. U bent van harte welkom. Verder willen we u nog even wijzen op het programma van het HKRWO-symposium op 27 mei waarvan ook een programma op onze pagina is opgenomen.

 1. opening
 2. notulen vorige vergadering
 3. verslag secretaris
 4. verslag penningmeester
 5. benoeming coördinatie-commissie en colloquium-commissie. Voorgesteld wordt beide commissies ongewijzigd te herbenoemen:
  coördinatie-commissie: Koetsier (vz), Alberts (secr), Smid (penn).
  colloquium-commissie: Alberts, Hogendijk, Van Maanen.
  Aarzel niet andere kandidaten bij de secretaris bekend te maken.
 6. voornemens 1999/2000
Met vriendelijke groeten,


Gerard Alberts
Secretaris GMFW