G.M.F.W. Mededelingen
Uitnodiging Jaarvergadering

Dit bericht werd op 13 september 2002 verzonden aan alle leden van wie op dat moment een electronisch postadres bekend was.


Geacht GMFW-lid,

Vrijdag 20 september aanstaande, 14:00 - 14:15 uur houdt het landelijk werkcontact Geschiedenis en Maatschappelijke Functie van de Wiskunde zijn (uitgestelde) jaarvergadering. U bent daarbij van harte welkom. Een agenda gaat hierbij.

Agenda

1. Opening
2. Notulen en mededelingen
3. Verslagen over 2001
a. van de secretaris
b. van de penningmeester
4. Plannen voor 2002 en 2003
5. Rondvraag en sluiting


Stukken

De stukken, notulen april 2001 en jaarverslag 2001 zijn vanaf woensdag 18 september beschikbaar op de website van GMFW: http://www-math.sci.kun.nl/math/werkgroepen/gmfw/mededelingen/notulen.html

Plaats

Vrije Universiteit in Amsterdam voorafgaand aan het symposium, Drie Verhalen uit de Geschiedenis van de Techniek, 14:45
W&N-gebouw op de VU-campus.
De Boelelaan 1081, Amsterdam, zaal Q1.05


Met vriendelijke groeten,

Gerard Alberts
secretaris GMFW