G.M.F.W. Mededelingen
Notulen jaarvergadering 2001


Deze notulen werden niet verzonden aan de leden, doch de leden werden via een elektronisch bericht van de beschikbaarheid van deze notulen op de hoogte gesteld. Zie tevens het jaarverslag 2001 / 2002.GMFW, jaarvergadering op 20 april 2001 te Amsterdam, VU (notulen)


1. De voorzitter opent de vergadering om 12:00 Aanwezig: de coördinatiecommissie en negen leden Punt 5 (benoeming commissies) wordt van de agenda afgevoerd

2. Notulen
De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd

3. Verslag en voornemens van de secretaris

ACTIVITEITEN van of gesteund door GMFW

2000

00-1. Robin Wilson over Lewis Carroll, 3 maart 2000

00-2. Symposium Wiskunde en Maatschappij tijdens NMC 36, Maastricht 28 april 2000

00-3. HKRWO. HKRWO organiseert op 27 mei 2000: `100 jaar wiskunde-onderwijs' sprekers o.m. René Laumen* (Vlaanderen)

00-4. Galilei. Een minisymposium op de VU over Galilei, 6 juni .

00-5. Van Dantzig 2000** 22 september 2000

00-6. Bezoek Stedall. Jacqueline Stedall* (Open University, Milton Keynes) werkbezoek 25/10 - 28/10 2000

00-7. Bezoek Thiele. Werkbezoek Rudiger Thiele (Leipzig) aan VU, oktober 2000, Hilberts 24ste probleem

00-8. Herdenking Struik, 27 oktober 2000 GMFW/CWI: Marjolein Kool, Gerard Alberts


2001

01-1. Kirsti Andersen, Teun Koetsier over perspectief e.o., 27 maart 2001, VU

01-2. Symposium rond Dirk Struik tijdens NMC 37, Amsterdam 20 april 2001 Marjolein Kool, Peter Stevenhagen, Henk Bos

01-3. HKRWO organiseert op 26 mei 2001 studiedag; sprekers o.m. Gert Schubring* (Bielefeld)


Henk Bos complimenteert de coördinatiecommissie met haar vele activiteiten.* met steun van NWO, Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen, voor bijeenkomsten en bezoek van buitenlandse gasten
** incidentele steun van NWO
4. Verslag penningmeester
In afwachting van de afrekening het Van Dantzig 2000 symposium en door een reservering voor het colloquium History of Computing vertoont de GMFW-rekening tijdelijk een ongewoon hoog saldo. Het gedetailleerde overzicht van de penningmeester geeft geen aanleiding tot vragen.

6. Voornemens
De secretaris herhaalt zijn voornemen op termijn een bijeenkomst te beleggen over het Wiskunde & Samenleving- en Informatica & Samenleving-onderwijs.

7. Rondvraag
Er zijn enkele nieuwe belangstellenden; zij worden op de hoogte gesteld van het functioneren van GMFW.

De voorzitter sluit de vergadering om 12:15 uur.