Deelresultaten

Het blijkt moeilijk te zijn om het probleem op te lossen. Er zijn al wel deelresultaten behaald. De deelresultaten kunnen worden ingedeeld in twee groepen. Je kan namelijk kijken naar situaties waar er beperkingen gelden voor de graaf zelf, maar je kan ook kijken naar situaties waar er beperkingen gelden voor de boom.

Per categorie zijn de artikelen geordend. Van ieder artikel worden de belangrijkste resultaten gegeven. Voor de bewijzen zal je het artikel zelf moeten lezen.

Verder is het natuurlijk interessant waarom #E > #V(k-2)/2 moet zijn. Wanneer #E = #V(k-2)/2 is er een voorbeeld waarvoor de uitspraak niet klopt. Dit voorbeeld vind je onder het kopje: De grens.

© 2014 Mark Coumans
Template design by Andreas Viklund / Best hosted at www.svenskadomaner.se