Recensies van Requiem voor Newton

Catalogus Nederlandse Openbare Bibliotheken (D.G. van der Steen)

Radboud Magazine (december 2004, Bea Ros)

Volkskrant (15-01-2005, Martijn van Calmthout)

Trouw (22-01-2005, Joep Engels)

Vrij Nederland (22-01-2005, Tomas Vanheste)

Intermediair (17-02-2005, Kees Versluis)

Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (februari 2005, Claud Biemans)

TUDelta (17-03-2005, Sjaak Priester)

NRC-Handelsblad (02-04-2005, Fred Muller)

De Physicus (oktober 2005, A.J. Vermeulen)

Nieuw Archief voor Wiskunde (I) (december 2005, Chris Zaal)

Nieuw Archief voor Wiskunde (II) (december 2005, Gunther Cornelissen)

Streven (2006, Wil Derkse)