G.M.F.W. Agenda
PLAATJE
Frontispiece van de Nederlandse vertaling van B. Martin's Oefenschoole van alle konsten en wetenschappen (1763).


In de agenda vindt u --voor zover bij ons aangemeld-- alle Europese activiteiten die voor G.M.F.W.-leden interessant zouden kunnen zijn. De activiteiten die via het G.M.F.W. door N.W.O. (mede) gefinancierd worden zijn van een asterix (*) voorzien. Zij zijn (of worden zo spoedig mogelijk) van details voorzien. Activiteiten buiten Nederland zijn eenvoudig te herkennen aan het witte datum-veld.
Verzoeken voor financiële ondersteuning kunnen bij het bestuur worden aangemeld. Zie het reglement voor meer details aangaande de voorwaarden waaraan u moet voldoen wanneer u een aanvraag wilt indienen.
Mededelingen die in deze agenda dienen te worden opgenomen kunt u, bij voorkeur in ASCII-formaat verzenden aan gmfw@sci.kun.nl. Voor GMFW-activiteiten is het eveneens mogelijk om verslagen op te nemen. Wanneer geen verslag wordt ingezonden verdwijnen evenmenten één maand na afloop van de agenda en worden ze zonder verwijzing opgenomen in de verslagen.
Stuur zowel een nederlandse als een engelse versie van de mededeling, en geef eventuele links duidelijk aan. Ons postadres is: G.M.F.W.-Nieuwsbrief, t.a.v. D.J. Beckers, Vakgroep Wiskunde, Universiteit Nijmegen, Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen
Agenda 2003Augustus
Nog geen activiteiten gepland
September
12 Twee lezingen over Korteweg en De Vries
26 Overhandiging deel 1 Rekenmeesters-serie
Oktober
Nog geen activiteiten gepland
November
30 t/m 2 14. Novembertagung
December
Nog geen activiteiten gepland
Oudere agenda'sActiviteiten die reeds hebben plaatsgevonden, zijn sinds oktober 1997 in de vorm van verslagen te raadplegen op deze pagina. Er is een apparte pagina ingericht voor promoties die reeds hebben plaatsgevonden.