G.M.F.W. Verslagen

Op deze pagina treft u de door GMFW in het verleden gefinancierde symposia. Voor zover deze beschikbaar zijn, worden de verslagen van deze symposia middels apparte pagina's aan deze lijst gehangen. U kunt verslagen in ASCII of HTML inzenden via een Electronische bericht. De verslagen zijn compleet sinds oktober 1997. Nieuwe verslagen zullen boven aan de lijst worden opgenomen.

Terug naar de GMFW thuispagina.Verslagen 200317 mei 2003
Negende HKRWO-symposium te Utrecht. Zie de aankondiging.1 mei 2003
Jaarvergadering GMFW. Zie de uitnodiging. Verslag volgt.1 mei 2003
Minisymposium GMFW binnen het NMC te Nijmegen. Zie de aankondiging.28 maart 2003
Symposium Wiskunde op het VWO, waarom doen we daar eigenlijk aan?. Zie de aankondiging.Verslagen 200220 september 2002
Minisymposium onder de titel Drie verhalen uit de geschiedenis van de techniek aan de VU. Zie de aankondiging.25 mei 2002
Achtste HKRWO-symposium: De roerige jaren zestig. Van Moderne Wiskunde naar realistisch wiskunde-onderwijs. Zie de aankondiging. Verslag volgt.5 april 2002
GMFW-symposium ``archieven'' binnen het 38ste NMC. Zie de aankondiging.3 t/m 8 februari 2002
Serie voordrachten Robin Wilson. Zie de aankondiging.Verslagen 200127 november 2001
Colloquium-lezing KUN door Hendrik Blauwendraat (VU) over geschiedenis van de wiskundefaculteit van de VU. Zie de aankondiging.21 juni 2001
Lezing over Babylonische wiskunde van dr. E. Robson. Zie de aankondiging.26 mei 2001
Zevende HKRWO-symposium. Er is een kort verslag. Zie tevens het programma.20 april 2001
Jaarvergadering GMFW, tijdens het 37ste Nederlands Mathematisch Congres. Zie de notulen.20 april 2001
``Naar aanleiding van het overlijden van Dirk Struik'': GMFW-symposium binnen het 37ste Nederlands Mathematisch Congres. Zie het programma.27 maart 2001
Historisch colloquium aan de VU. Organisatie: Ida Stamhuis. Zie de uitnodiging. Geen verslag.Verslagen 200027 oktober 2000
Historisch colloquium ter nagedachtenis van Dirk Struik. Zie het verslag.24 tot en met 31 oktober 2000
Colloquiumvoordrachten J.A. Stedall over zeventiende-eeuwse algebra. Programma en samenvattingen zijn beschikbaar.22 september 2000
Symposium ``Van Danztig 2000''. Verslagen werden op diverse plaatsen gepubliceert. Een uitgebreid verslag van het hele programma Van Dantzig 2000 is beschikbaar.27 mei 2000
Zesde HKRWO-symposium: 100 jaar wiskunde-onderwijs, bood een vooruitblik op het boek dat bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de NVvW zou verschijnen. Bekijk het programma.26 mei 2000
Galilei-symposium aan de VU. Geen verslag beschikbaar.9 mei 2000
Bernoulli lezing door prof.dr. Ivor Grattan-Guinness in Groningen. Er is een samenvatting.28 april 2000
Jaarvergadering GMFW. Zie de notulen.28 april 2000
Symposium `Wiskundige Modellen', binnen het Nederlands Mathematisch Congres 2000. Er is een aankondiging; geen afzonderlijk verslag. Wel is er een verslag van alle activiteiten die binnen het kader van Van Dantzig 2000 plaats vonden.3 maart 2000
Voordracht van dr. Robin Wilson
The Mathematics of Lewis Carroll (wiskunde-colloquium VU).
Een aankondiging met samenvatting is beschikbaar.Verslagen 19994-10 oktober 1999
Serie voordrachten Katja Peters (Siegen, Duitsland).
Samenvatting en programma en de aankondiging van het Stevin mini-symposium aan de VU.Zaterdag 29 mei 1999
HKRWO-symposium.
Organisatie: Ed de Moor.
Plaats: Utrecht
Aankondiging en een kort verslag.19-23 april 1999
Bezoek Tinne Hoff Kjeldsen (Universiteit van Roskilde, Denemarken).
Programma en samenvattingen.Vrijdag 9 april 1999
J.J. Sylvester Symposium.
Organisatie: Teun Koetsier
Plaats: Utrecht (binnen het Mathematisch Congres).
Er is een kort verslag.Vrijdag 9 april 1999
Jaarvergadering GMFW. Notulen.Verslagen 1998Vrijdag en Zaterdag 27 en 28 november 1998
Congres: de biografie als genre in de wetenschapsgeschiedenis.
Organisatie: Mulerius (Interfacultaire Werkgroep Wetenschapsgeschiedenis Groningen)
Plaats: Rijksuniversiteit Groningen
Bekijk het programma.
Verslag volgt.Zaterdag 14 november 1998
Op de landelijke bijeenkomstdag van de NVvW (Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren) werd een workshop over geschiedenis georganiseerd. Aan de hand van De Thiende van Simon Stevin wilden Harm Jan Smid (TUD) en Danny Beckers (KUN) samen met een groep geïnteresseerde leraren ideeën opdoen over de mogelijkheden om met middelbare scholieren in het kader van de werkstukken in de bovenbouw met geschiedenis bezig te zijn. De bijeenkomst diende ook om een groep van enthousiastelingen bij elkaar te brengen.
Plaats: Bilthoven.
Organisatie: Danny Beckers en Harm Jan Smid.
Verslag.Donderdag 29 oktober tot en met zondag 1 november 1998
Negende Novembersymposium over Geschiedenis van de Wiskunde. Dit jaarlijks terugkerende evenement, bedoeld voor assistenten die onderzoek doen in de geschiedenis van de wiskunde had dit jaar als thema "mathematisering".
Plaats: Nijmegen
Organisatie: Danny Beckers, Katja Peters, Carsten Vollmers.
Verslag.Vrijdag 12 juni 1998
Colloquiumvoordracht ``De Receptie van Brouwers Intuïtionisme in de Jaren Twintig'' door drs. Dennis Hesseling.
Plaats: Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde, Amsterdam.
Samenvatting.Zaterdag 30 mei 1998
Vierde H.K.R.W.O. symposium: "leren door doen".
Plaats: Hogeschool Domstad Utrecht.
Organisatie: Ed de Moor.
programma.
Verslag.Donderdag 16 april 1998
Jaarvergadering G.M.F.W.
Plaats: Technische Universiteit Twente, onderdeel van het Mathematisch Congres.
Agenda - Verslag verschijnt z.s.m.Donderdagmiddag 16 april
Symposium over wiskunde op het vwo-profiel cultuur en maatschappij.
Plaats: Technische Universiteit Twente (onderdeel van het 34ste Mathematisch Congres).
Programma met samenvattingen.Dinsdag 3 februari en donderdag 5 februari 1998
Voordrachten van dr. Eleanor Robson over wiskunde in Mesapotamië.
Plaats: Rijksuniversiteit Groningen.
SamenvattingenVerslagen 1997Vrijdag 10 oktober 1997
Symposium: the role of mathematics in the formation of mechanical engineering as an independent discipline.
Plaats: V.U.
Organisatie: Teun Koetsier
Verslag
Zaterdag 31 mei 1997
Derde H.K.R.W.O. symposium: rekenhulpmiddelen in het onderwijs.
Plaats: Hogeschool Domstad Utrecht
Organisatie: Ed de Moor.
Verslag
Donderdag 3 april 1997
Jaarvergadering G.M.F.W.
Plaats: Landbouwuniversiteit Wageningen, onderdeel van het Mathematisch Congres.
Verslag