Informatie over de Ledenlijst
PLAATJE
Plaatje uit de Mathematische Vermaecklyckheden (1644) van de Nijmeegse organist / wiskundige Wynant van Westen: met dit plaatje laat Van Westen zien hoe het kunstje van het bepalen van de hoogte van een boom werkt.Leden van het G.M.F.W. kunnen bij hun aanmelding aangeven of ze wel of niet in de ledenlijst vermeld willen worden. Wanneer een lid bij aanmelding heeft aangegeven niet met zijn gegevens op onze Internetpagina te willen verschijnen dan staat hij ook niet in de elektronische ledenlijst vermeld. Wanneer er iets niet klopt in uw gegevens, of u bent niet vermeld terwijl u dat wel zou willen, dan kunt u ons dat middels een electronisch bericht laten weten.
In alfabetische volgorde staan alle leden die wel vernoemd wensen te worden, met daaronder (voor zover opgegeven) hun privé-adres, en eventueel instituuts adres, electronisch postadres en Internet pagina. Wanneer leden een pagina hebben opgegeven kunt u daar direct naar doorklikken. Naast de lijst met leden is er tevens een lijst beschikbaar met daarop de instituten die op de een of andere wijze aan het G.M.F.W. geliëerd zijn. Bij elk instituut is een contactpersoon voor het G.M.F.W. vermeld. Wanneer u uw instituut in de lijst vermeld wilt zien, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wanneer u een electronisch bericht stuurt met de naam van het instituut, de contactpersoon (die moet lid van het G.M.F.W. zijn), het instituutsadres, en eventueel het electronisch postadres van de contactpersoon en een Internet adres van uw instituut, dan wordt u zo spoedig mogelijk in de lijst opgenomen.
Meer informatie over de registratie van de leden kunt u lezen in de introductie tot het aanmeldingsformulier. Een korte inleiding tot het achterliggende ledenbestand en wat met de geregistreerde informatie gedaan wordt is opgenomen in de informatiefolder die bij opening van de pagina aan alle leden is toegestuurd.

Index