Joseph Steenbrink

Joseph Steenbrink

Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Radboud Universiteit Nijmegen
Postbus 9010, 6500 GL Nijmegen (postadres)
Toernooiveld 1, kamer HG 03.712 6525 ED Nijmegen (bezoekadres)
The Netherlands

email: J.Steenbrink@math.ru.nl
tel: +31-24-365 3144
fax: +31-24-365 2140


Teaching: Gedurende het eerste kwartaal doceer ik de cursus "Lineaire Algebra 1" voor eerstejaars studenten wiskunde en natuur- en sterrenkunde. Het dictaat is verkrijgbaar bij de dictatencentrale op de Thomas van Aquinostraat. Deelnemers dienen zich aan te melden via blackboard.
Gedurende het tweede kwartaal doceer ik de cursus "Lineaire Algebra 2" voor eerstejaars studenten wiskunde en natuur- en sterrenkunde. Het dictaat is verkrijgbaar bij de dictatencentrale op de Thomas van Aquinostraat. Deelnemers dienen zich aan te melden via blackboard.
In het tweede kwartaal doceer ik de cursus "Wiskunde" voor eerstejaars studenten biologie. Het dictaat is te zijner tijd verkrijgbaar bij de dictatencentrale op de Thomas van Aquinostraat. Deelnemers dienen zich aan te melden via blackboard.
In het najaarssemester doceer ik de cursus "Analytische Meetkunde" voor tweedejaars studenten wiskunde. Het dictaat komt in afleveringen beschikbbaar via blackboard.
During the spring semester of 2007 I teach a course "Statistiek voor biologen". Here is a pdf-version of the sheets for this course.
I also teach the courses Calculus 3 and Calculus 4 for first year students in mathematics and physics.
For the caleidoscoop I treat a paper by V.I. Arnol'd.
Research:

My PhD student is: Martijn Grooten who works on the geometry of ordinary double solids,

Some of my present and past research interests, with some references to my publications:


Administration: