OVER DE GRONDSLAGEN

DER WISKUNDEDOOR
Dr. L.E.J. BROUWER


MAAS & VAN SUCHTELEN
AMSTERDAM-LEIPZIG. MCMVII.
Aanvullende gegevens:
Proefschrift van L.E.J. Brouwer, gedrukt in de stoomdrukkerij van de Firma Robijns & Co. te Nijmegen.
Oorspronkelijk 183 pp.; voetnoten op iedere pagina opnieuw begonnen met nummeren.De tekst van het eerste deel van Brouwer's proefschrift is in zijn geheel opgenomen in de vorm van jpeg-bestanden. Daarnaast wordt gewerkt aan een HTML-versie in drie delen, die Over de Grondslagen der Wiskunde eenvoudiger toegankelijk zal maken. Naar verwachting zal de HTML-versie in de loop van 1999 gereed komen. Het tweede en derde deel zijn inmiddels gereed, evenals de aanhangsels; aan het eerste deel wordt gewerkt.INDEX.I. De Opbouw der Wiskunde . . . . . 1
II. Wiskunde en Ervaring . . . . . 79
III. Wiskunde en Logica . . . . . 123
Samenvatting . . . . . 179
Namenregister . . . . . 181