College Analyse 3, voorjaar 2007

College Analyse 3, voorjaar 2007

Tentamen van 06.07.2003 met uitwerking: (pdf)

Schaal:

11 t/m 1516 t/m 2021 t/m 2526 t/m 3031 t/m 35 >=36
12345678910

Uitslagen:StudentnrPunten tentamen
(van 40)
Cijfer tentamenCijfer huiswerkCijfer totaal
00129041257.56
0413461196.587
051329619.56.58.57
0521485135--5
0537381247.5--7.5


Hertentamen: 30.08., 09:00-12:00, HG 03.084


Onvolledige lijst van fouten in Zorich: Mathematical Analysis I+II (pdf)

Hoorcollege: maandag 13:45 - 15:30 (HG03.084) en woensdag 13:45 - 15:30 (HG03.082)
Werkcollege: donderdag 13:45 - 15:30 (HG03.082)

Het werkcollege wordt begeleid door Daan Wanrooy. (email: wanrooy (at) math.ru.nl)

Hoorcollege 05.02.: Nabespreking tentamen Analyse II, dan Zorich II 16.1.1, 16.1.2
Hoorcollege 07.02.: 16.1.3, 16.1.4, 16.2.1, 16.2.2
Werkcollege 08.02.: Zorich II, blz 371 opg 1, 3, 4

Hoorcollege 12.02.: 16.2.3
Hoorcollege 14.02.: 16.3
Werkcollege 15.02.: Zorich blz 380 opg 2 en 3 en de volgende opgave: (pdf)

Werkcollege 26.02.: blz 380 opg 2, blz 393 opg 3 (gebruikt Corollary 5 op blz 389), blz 394 opg 7
Hoorcollege 01.03.: 16.4 (Stellingen van Weierstrass en Stone)

Werkcollege 05.03.: blz 394 opg 6, blz 396 opg 11, blz 404 opg 2
Hoorcollege 07.03.: 16.4 (Arzelà-Ascoli)
Hoorcollege 08.03.: 17.1

Hoorcollege 12.03.: 17.2
Hoorcollege 14.03.: 17.3
Werkcollege 15.03.: blz 403 opg 1 a) t/m d), blz 404 opg 3.

Hoorcollege 19.03.: 17.4.1 t/m 17.4.3
Hoorcollege 21.03.: 17.4.4
Werkcollege 22.03.: blz 414 opg 2 en 4, blz 435 opg 9

Hoorcollege 26.03.: 17.4.4 d, 17.5.1 t/m 17.5.3
Hoorcollege 28.03.: 17.5.4
Werkcollege 29.03.: Deze opgaven zijn voor 29 maart EN 05 april: blz 471 opgaven 1a), 3, 4a), 8, 9 en 12a).

Hoorcollege 02.04.: vervalt i.v.m. afwezigheid docent
Hoorcollege 04.04.: vervalt i.v.m. afwezigheid docent
Werkcollege 05.04.: Gaat door. Opgaven zie 29.03.

Hoorcollege 11.04.: delen van 18.1.1, 18.1.2 en 18.2.1
Werkcollege 12.04.: Blz 552 Opg 1, 2 en 5. NB: We maken ons niet druk over de convergentie! (Zie hoorcollege.)

Hoorcollege 16.04.: vervalt i.v.m. tentamen natuurkunde
Hoorcollege 18.04.: Eindedelen van 18.1.1, 18.1.2 en 18.2.1
Werkcollege 19.04.: (pdf)

Hoorcollege 23.04.: Onderwerpen uit 18.2.2 en 18.2.3
Hoorcollege 25.04.: Onderwerpen uit 18.2.2 en 18.2.3 en (pdf)
Werkcollege 26.04.: (pdf)

Hoorcollege 07.05.: Tauberstelling van Hardy, functies van begrensde variatie (zie 25.04. voor diktaatje)
Hoorcollege 25.04.: Samenvatting v.d. Fouriertheorie (diktaatje). Toepassingen: Zorich 18.1.3 en blz 550-1
Werkcollege 26.04.: Vervalt i.v.m. diesviering

Werkcollege 14.05.: (pdf)
Hoorcollege 16.05.: Blz 18-23, 54-58, 118-120 uit (pdf) (Dirichletprobleem voor de cirkelschijf en warmtevergelijking op de cirkel)

Hoorcollege 21.05.: Achtergrond v.d. Fouriertheorie: continue charakters op Z, S^1, R.
Werkcollege 23.05.: Opgaven 1, 2, 4 op blz 236 van het uitgedelde hoofdstuk
Hoorcollege 24.05.: Eindige Fouriertheorie (uit (pdf))

Hoorcollege 30.05.: Begin Fouriertransformatie
Werkcollege 31.05.: Opgaven 3, 5, 6 op blz 236-7 van het uitgedelde hoofdstuk

Hoorcollege 04.06.: Fouriertransfomatie: Dini-achtige inversiestelling, Gauss-functies etc
Hoorcollege 06.06.: Nog eens inversiestelling, Stelling van Plancherel, Fouriertr. van L2-functies en distributies, Poisson som formule
Werkcollege 07.06.: Zorich blz 589, opg. 4, 5, 8

Hoorcollege 11.06.: Poisson som formule, theta functie en functionaalvergelijking, zeta functie, uitbreiding en functionaalvergelijking (uit (pdf))
Hoorcollege 13.06.: Sampling stelling (Zorich blz 585). Onzekerheidsrelatie, warmtevergelijking op R. (uit (pdf))
Werkcollege 14.06.: Deze opgave en opgave 6 op Zorich, blz 590. LET OP: Overal waar hij M_n(psi) schrijft moet M_n(|psi|^2) staan etc.

Hoorcollege 18.06.: Warmtevergelijking, Laplacevergelijking, verband tussen de Poissonkern op R^2 en de warmtekern op R met de kernen op S^1.
Hoorcollege 20.06.: Laplacevergelijking: eenduidigheid. Golfvergelijking (uit (pdf))).
Werkcollege 21.06.:

Hoorcollege 25.06.: Laatste hoorcollege!
Werkcollege 27.05.: Laatste werkcollege!