Lineaire Algebra 3

Lineaire Algebra 3


Zie ook de beschrijving van het vak in de studiegids (wiskunde).

Aanvang: 12 februari 2008, derde kwartaal
Collegevrij:
Laatste college:
College:
Plaats: HG00.303
Dag en Tijd: dinsdag, 13:45 - 15:30
Werkcollege:
Plaats:
Dag en Tijd: woensdag, 10:45 - 12:30
: woensdag, 13:45 - 15:30


Voor het vervolg van het college, zie: Lineaire Algebra 4.


Hier komt wekelijks een nieuwe aflevering van het collegedictaat, inclusief huiswerkopgaven. Inleveren van de opgaven liefst voor vrijdagmiddag 17 uur bij de assistenten; desnoods op maandagochtend.

De te behandelen stof komt grotendeels overeen met die in het dictaat van vorig jaar, maar in details en volgorde zullen er verschillen zijn!


LET OP

Het tentamen vindt plaats op donderdag 17 april van 14 tot 17 uur, NIET op vrijdag 18 april (om 9 uur) zoals aanvankelijk aangekondigd. De plaats is: LIN1, dat is amfitheater 1 in het Linnaeusgebouw (naast het Huygensgebouw in de richting van het Gymnasion).[home] [back]